Van onze correspondent
Den Haag - Een compleet beeld krijgen van de aantallen migranten die vanuit Venezuela de oversteek wagen naar Aruba, Curaçao en Bonaire is niet realistisch.

visserDat zegt staatssecretaris Barbara Visser (VVD) van Defensie in de Tweede Kamer in reactie op een door GroenLinks ingediende motie. Het is ‘bijna niet te doen’ om het aantal mensen te tellen dat zelfstandig de eilanden bereikt.
In de motie vraagt Kamerlid Isabelle Diks om in het kader van de coördinatierol die de kustwacht heeft in het Nederlandse Caribisch gebied niet alleen de migranten te tellen die de kustwacht zelf uit zee oppikt, maar ook te monitoren hoeveel mensen wel aan land komen ‘dan wel omkomen’. In een korte toelichting verwijst ze daarbij naar de samenwerking die er in het Middellandse Zeegebied op dit gebied bestaat met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).
Visser, die op dit onderwerp sprak namens CDA-minister Ank Bijleveld, verwees in haar reactie naar de toezegging aan de Kamer dat de kustwacht naar de IOM-cijfers gaat kijken. Maar het zal altijd onbekend blijven ‘wat je niet ziet’. En dus zullen de cijfers nooit helemaal compleet zijn.
De staatssecretaris zegde aan de Kamer toe in gesprek te gaan met alle partners in de justitiële keten om de informatie zo inzichtelijk mogelijk te krijgen. Diks was daarmee tevreden en erkende dat de informatie nooit verder dan schattingen zal gaan. Ze hield haar motie daarom aan.