Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad – Voor Corendon, die op korte termijn behoefte heeft aan veel lokale krachten, zal het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) voor basisopleidingen in de horecasector zorgen.

corendon Later worden nadere specialistische kennis en vaardigheden door de zogenaamde Corendon Academy - een permanent ‘On the Job Learning Center’ op Curaçao - verzorgd.
Dat is onlangs afgesproken tijdens een vergadering tussen vertegenwoordigers van Corendon en minister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) van OWCS.
Corendon is volop bezig met de bouw van een all-inclusive hotel. Naar verwachting zal volgend jaar de opening van het eerste deel met 400 kamers worden gerealiseerd. Daarna volgt een uitbreiding met nog eens 450 kamers.
General manager Biray Ögut heeft met zijn team een presentatie. Hierbij werd duidelijk dat Corendon op korte termijn behoefte zal hebben aan ‘heel veel lokale krachten’ om het hotel te kunnen runnen. Te denken valt onder andere aan personeel voor de helpdesk, receptionisten, bell boys, accountants, administratieve krachten, food & beverage-personeel, entertainmentpersoneel en technici.
In dit licht zal OWCS voor de basisopleidingen zorgen. Binnenkort ontvangt OWCS de behoeftelijst van Corendon om de opleidingen op te starten, dan wel aan te passen. Verder wordt een synchronisatiegroep ingesteld die het opleidingsproces monitort en aanstuurt. Ook is afgesproken dat de schoolbesturen hierover zullen worden benaderd om mee te doen. ,,Dan kan de lokale arbeidsmarkt samen en gerichter worden gediend en kunnen jongeren verzekerd zijn van een baan op de arbeidsmarkt in de horecasector”, aldus minister Alcalá-Wallé.