Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Zolang er geen flankerend beleid wordt ingevoerd, zal de implementatie van het Groeiakkoord leiden tot mislukking van de onderlinge regeling tussen Curaçao en Nederland.

trompDat stelt voormalig president-directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) Emsley Tromp, in het opiniestuk ‘Het Groeiakkoord: Nederland slaat de plank weer mis’ elders in deze krant.
Het is volgens Tromp dan ook noodzakelijk een genuanceerder en langzamer implementatietraject door te voeren opdat Curaçao weer kan voldoen aan de door de Rijkswet financieel toezicht (Rft) gestelde criteria. Dit traject zal volgens de voormalige CBCS-directeur de nodige ruimte creëren om de kwaliteit van de gezondheidszorg te behouden, het onderwijssysteem op een minimaal aanvaardbaar niveau te brengen en de armoede te verminderen. ,,Dit zijn allemaal zaken die gericht zijn op het voorkomen van een massale uittocht naar Nederland”, aldus Tromp.
Een drastische verlaging van het uitgavenniveau van de overheid zal volgens Tromp leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Het zal bovendien een grote negatieve economische impact hebben op de kleine economie van Curaçao.
Op pagina 12-13
Opiniestuk Tromp