Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op Curaçao is het werkloosheidspercentage in de maand april van dit jaar significant gestegen naar 21,2 procent. In september 2018 was het werkloosheidspercentage nog 13,4 procent.

werkHet aantal werklozen is in de afgelopen zes maanden gegroeid van 9.424 personen (december 2018) naar 15.464 (april 2019); een stijging van 64 procent.
Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat dit resultaat heeft verkregen uit het Arbeidskrachtenonderzoek. ,,Zelfs met een afnemende bevolking ontdekte het CBS de toename van meer dan 6.000 werklozen in de afgelopen zes maanden”, aldus het onderzoeksbureau.
Het CBS: ,,Werkloosheid heeft een rechtstreeks effect op particuliere huishoudens. Naarmate de koopkracht van huishoudens daalt, kan dit leiden tot meer werkloosheid, doordat bedrijven minder inkomsten genereren. Het heeft daarnaast gevolgen voor de overheidskas, omdat lagere koopkracht lagere inkomsten betekent voor de overheid en dus een onbalans in de begroting.”
Sinds 2017 is er sprake van een negatief migratiesaldo, er gaan dus meer mensen weg van het eiland dan er binnenkomen. Het CBS hierover: ,,Er heerst een onvrede onder de bevolking vanwege de slechte economische situatie.”