Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een consortium van lokale financiële instellingen verstrekt Hospital Nobo Otrobanda (HNO) een aanvullende lening van 200 miljoen gulden.

HNODe extra financiering is om nog te betalen verplichtingen tot aan de opening te voldoen, inclusief werkkapitaal van 20 tot 25 miljoen voor het opstarten van Curaçao Medical Center (CMC) - zoals het nieuwe ziekenhuis gaat heten.
De leningsovereenkomst is al getekend en later vandaag gebeurt dat officieel in het bijzijn van de media. De lening is ten behoeve van HNO Vastgoed en Beheer bv en HNO Transitie en Exploitatie nv.
Het lokale consortium wordt geleid door Vidanova Bank. In het consortium zitten verder Vidanova Pensioenfonds, Vidanova Life Insurance, het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), Guardian/Fatum Life, RBC Royal Bank, Isla Pensioenfonds en Stichting Pensioenfonds Smeets Trust.
Tot nu toe werd de bouw van HNO gefinancierd met geld dat van de Nederlandse Staat (tegen een zeer lage rente) wordt geleend door het Land Curaçao. Daarbij werd 422 miljoen gulden beschikbaar gesteld aan Stichting Sona voor de realisatie van het ziekenhuis.
Dit bedrag bleek niet voldoende. Het project kende diverse tegenvallers, mede door de verhuizing van het voormalige Amstelterrein naar Otrobanda en onder andere claims van bouwer Ballast Nedam. Voor HNO is acuut liquiditeit nodig. Het lokale consortium leent tegen een rente van 5 procent, in principe met een maximale looptijd van 30 jaar.
Er is echter een clausule opgenomen die bepaalt dat vervroegde aflossing mogelijk is, bijvoorbeeld in geval van herfinanciering met een nieuwe Nederlandse lening tegen de lagere rente van 1 tot 2 procent. Het College financieel toezicht (Cft), die kijkt naar en adviseert over de gevolgen voor de overheidsfinanciën, is tot voor kort op de hoogte gesteld.