Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Met ingang van vandaag is het voor klanten niet meer mogelijk om met contant geld te betalen bij Kranshi. Het enige toegestane betaalmiddel is nu de pinpas.

F07Direct naar kranshiIn een persbericht wijst het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) erop dat bij Kranshi al vijf jaar aan bezoekers wordt gevraagd de pinpas als betaalmiddel te gebruiken. Dit om mogelijke fraude te tegen te gaan en te voorkomen dat ambtenaren in een risicovolle positie worden geplaatst waarbij zij geld naar de bank moeten transporteren.
De reden waarom zo lang is gewacht voordat uiteindelijk het betalen met contant geld definitief werd afgeschaft, is omdat steeds rekening werd gehouden met onderstandtrekkers en de produkten van 1 en 5 gulden. Het gaat hierbij onder andere om het verkrijgen van een sédula.
Maar inmiddels is het al vier jaar geleden dat het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) de ‘bankkaart’ voor onderstandtrekkers heeft geïntroduceerd, waardoor nu geen rekening meer gehouden hoeft te worden met deze groep. Voor wat betreft de producten van 1 en 5 gulden die bij Kranshi worden aangeboden, stelt het ministerie van BPD dat er verschillende aspecten in overweging zijn genomen voordat het besluit is genomen om de betaling met contant geld te stoppen. Zo is enerzijds rekening gehouden met de klant en anderzijds met de veiligheid van werknemers en operationele kosten. ,,Voor wat betreft het veiligheidsaspect heeft de regering de plicht ervoor te zorgen dat risicofactoren voor de ambtenaren minimaal zijn. Door de mogelijkheid te behouden om contant te betalen voor producten van 1 en 5 gulden, worden ambtenaren in een risicovolle positie geplaatst omdat zij geld van Kranshi naar de bank moeten transporteren of een geldtransportbedrijf hiermee wordt belast. Uit een evaluatie is gebleken dat Kranshi meer kosten heeft bij het aannemen van een geldtransportbedrijf dan wat de producten van 1 en 5 gulden aan inkomsten genereren. Dit gecombineerd met het feit dat de productiekosten voor een sédula hoger zijn dan die ene gulden die de klant betaalt, zorgt ervoor dat het besluit van Kranshi om de betaling met contant geld te elimineren, gerechtvaardigd en verantwoordelijk is”, aldus het ministerie van BPD.
Personen die niet over een pinpas beschikken, kunnen het bedrag van tevoren op de bankrekening van Kranshi storten. Met een betaalbewijs kan vervolgens het product bij Kranshi worden aangevraagd. Kranshi heeft een rekening bij de Girobank (1100037) op naam van Land Cur Burgerlijke Stand Bevolkingsregister. Bij storting moet de naam van het product worden vermeld.
www.gobiernu.cw