Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Mensenhandel is een moderne vorm van slavernij die vele vormen kent. Zo klonk tijdens het requisitoir van de officier van justitie bij de behandeling van de zaak Venus waarbij onder andere de Curaçaose zakenman Michael Koense en zijn echtgenote, de zus van een van hen en een politieman terechtstaan.

venusHoofdverdachten zijn Koense en zijn echtgenote. Zij zouden vanuit hun nachtclub La Tasca in Otrobanda Venezolaanse vrouwen hebben uitgebuit, zo meent het OM. ,,In dit geval is ernstig misbruik gemaakt van dames in kwetsbare posities, die slechts geld wilden verdienen om naar huis te sturen, naar hun families in financiële nood. Verdachten hebben de dames hierheen gehaald en uitgebuit in winstbejag, ten koste van hongerige gezinnen in Venezuela”, aldus de officier van justitie belast met deze zaak.
Volgens het Openbaar Ministerie is met de trago-meisjes omgegaan ‘als een stel dieren of voorwerpen’. ,,In ieder geval is niet menselijk met hen omgegaan. Want wat is menselijk aan het zeven nachten per week werken, geen pauze krijgen, constant moeten presteren in de vorm van mannen plezieren en drankjes verkocht zien te krijgen en seks te moeten bedrijven met klanten om toch nog voldoende geld naar het thuisland te kunnen sturen. En daarnaast in je vrije tijd in een kamer met meerdere personen moeten blijven, met maar één kamersleutel en 0,0 privacy. Hoe kom je erbij om zo met mensen om te gaan?”
Volgens het Openbaar Ministerie hadden de verdachten Koense en zijn echtgenote alleen het verdienen van geld voor ogen. ,,Nee, er is geen geweld toegepast, maar dat zou ook niet slim zijn, om het ‘waar’ dat je wilt ‘verkopen’ aan de buitenkant te beschadigen. De druk en de dwang werd op andere, subtielere, wijze toegepast, namelijk door misleiding, door het opleggen van schulden en het misbruik maken van de zeer kwetsbare posities waar de dames in zaten.”
Mensenhandel maakt een grote inbreuk op de menselijke waardigheid en de geestelijke en lichamelijke integriteit van de slachtoffers, zo stelt het OM. Het delict heeft volgens de officier van justitie bovendien een ondermijnend karakter, onder andere door de enorme financiële profijttrekking die het tot gevolg heeft. ,,Het is weliswaar niet ten laste gelegd, maar in wezen was sprake van een criminele organisatie. Het zoeken en rekruteren van dames in Venezuela, het overbrengen van hen, het huisvesten, het tewerkstellen en het uitbuiten, dat is niet zomaar even een strafbaar feit plegen. Daar zit een organisatie achter en betreft een ernstige, georganiseerde vorm van misdaad. De georganiseerdheid blijkt uit vele aspecten die naar voren komen in de zaak, zoals bijvoorbeeld ook de aanwezigheid van een grote schuilplaats onder de dansvloer, waar de dames in moesten schuilen als de politie kwam.”
Rekening houdend met het voorgaande, met het aantal slachtoffers en de pleegperiode, is verdeeld over de vier verdachten 16 jaar celstraf geëist. Tevens kondigde de officier van justitie tijdens de behandeling een ontneming in de zaak aan en gaf hij te kennen dat er momenteel klassiek beslag ligt op La Tasca. ,,Dit is mogelijk omdat La Tasca is gebruikt om de strafbare feiten te plegen. Ik vraag thans echter geen verbeurdverklaring van La Tasca, maar zal het klassieke beslag laten omzetten naar conservatoir beslag, zodat de club in de ontnemingszaak alsnog kan worden afgenomen van verdachten. Het is uiteraard ook de bedoeling dat de La Tasca niet meer open zal gaan, althans niet onder verdachten of aan hen gelieerde personen”, aldus de officier van justitie.