Loterijhouder naarstig op zoek naar oplossing na beëindigen bankrelatie
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Loterijhouder Robertico Dos Santos en Robbie’s Lottery hebben geen beroep aangetekend tegen het kortgedingvonnis van 19 maart, waarbij zij hun rechtszaak tegen het opzeggen van de bankrelatie door MCB Bank verloren.

robbies2Intussen zou onderhandeld worden over de mogelijkheid dat de gokbedrijven van Dos Santos en hijzelf meer tijd krijgen een oplossing te vinden; dat wil zeggen bankrekeningen te openen bij andere banken.
De MCB had alle rifero’s (nummerkantoren), inclusief Robbie’s, al drie maanden verlenging gegeven in verband met de eerder aangezegde beëindiging van de bankrelatie. In plaats van 31 maart hebben zij tot eind juni de tijd om een alternatief te vinden voor het aanhouden van bankrekeningen. Dat werd bevestigd door de MCB-directie, daags na het vonnis vorige maand.
Robbie’s Lottery - dat op Curaçao en Sint Maarten officieel actief is onder de namen Administratiekantoor Dollar nv, Jamaroma Lotteries nv en The Money Game nv - zou proberen relaties aan te gaan met een of meer van de overige (commerciële) banken, en heeft daarvoor meer tijd nodig, want het gaat moeizaam omdat andere banken ook liever niets te maken hebben met loterijen en Robbie’s in het bijzonder.
Vooral de strafrechtelijke veroordeling van zowel Dos Santos zelf als van zijn rechtspersonen (bedrijven) maken het naar het oordeel van de rechter mogelijk voor de bank om de contractuele relatie niet langer voor te zetten. Dus niet het feit dat rekeninghouders actief zijn in de door de banken niet langer aantrekkelijk gevonden loterijbranche, maar de veroordelingen zijn bepalend en onderscheiden de zaken van Robbie’s wezenlijk van eerdere uitspraken in Sint Maartense en Arubaanse casinozaken.
In die zaken - destijds tegen RBC Royal Bank - werd de opzegging door de desbetreffende bank op grond van haar gewijzigde ‘risk appetite’ niet aanvaardbaar geacht en werden de belangen van de casino’s bij voortzetting van de bankrelatie zwaarwegender geoordeeld dan die van de bank bij beëindiging van die relatie. Van relevante strafrechtelijke veroordelingen van de desbetreffende cliënten was in die zaken echter geen sprake.
Vaststaat dat Dos Santos, Dollar, Jamaroma en The Money Game in 2016 schuldig zijn bevonden aan belastingontduiking, witwassen en valsheid in geschrifte, verband houdende met illegale loterijen.
Dos Santos en zijn loterijbedrijven bankieren al tientallen jaren bij MCB. In november en december 2018 heeft Maduro & Curiel’s Bank de bancaire relatie met hen opgezegd. Deze werd later verlengd van 31 december 2018 tot 31 maart 2019. En nu dus opnieuw tot en met 30 juni. Deze laatste datum geldt eveneens voor alle andere rifero’s die bij MCB een bankrekening aanhouden.
In het kader van een mogelijk alternatief dat momenteel wordt uitgezocht, waarbij de bankrekeningen worden ondergebracht bij een andere bankinstelling, heeft MCB de loterijkantoren drie extra maanden de tijd gegund. Zo verklaarde de banktop op vragen van deze krant.
Uit de opzeggingsbrieven van MCB en de toelichting daarop blijkt dat de opzegging in de eerste plaats is ingegeven door een gewijzigde inschatting door de bank(en) van de integriteitsrisico’s verbonden aan de loterijbedrijfstak in het algemeen. Bij Robbie’s op Curaçao zouden volgens de advocaat zo’n 120 banen op het spel staan. Ook andere rifero’s bieden werkgelegenheid.
Minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën verklaarde afgelopen week dat de regering streeft naar automatisering van het platform dat de loterijen organiseert, vergelijkbaar met de situatie op Bonaire, in een poging de transparantie en de controleerbaarheid van deze sector te vergroten. Mogelijk kunnen daarmee bedrijfsbelangen en arbeidsplaatsen gespaard blijven.