\Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Heeft de Fair Trade Authority Curacao (FTAC) in 2018 vier keer overtredingen in verband met concurrentie met de zachte hand beëindigd, in 2019 zal de autoriteit harder gaan optreden en ook boetes opleggen.

fatcDat wordt bekendgemaakt in het jaarverslag 2018. FTAC kan krachtig optreden tegen bedrijven en organisaties die kartelafspraken maken of hun macht op de lokale markt misbruiken.
In 2018 heeft de FTAC dus vier keer kartelovertredingen kunnen beëindigen zonder een boete op te leggen. De organisatie noemt dat aan ‘guidance’ (de zachte hand) de voorkeur gegeven wordt. Voorwaarde voor de ‘guidance-methode’ is wel dat bedrijven en brancheverenigingen daarvoor openheid van zaken geven, mee moeten werken en hun gedragingen moeten aanpassen aan de concurrentieregels. ,,Voor bedrijven en brancheverenigingen die niet zelf naar de FTAC toe komen of niet meewerken, geldt dat de FTAC handhavend kan optreden, onder andere met boetes. De FTAC heeft in haar agenda voor 2019 laten weten deze handhavingsstrategie aan te scherpen en zeker in zaken betreffende een hardcore overtreding niet zonder meer te besluiten tot een afdoening zonder boeteoplegging”, zo wordt aangekondigd.
In 2018 waren er vier overtredingen begaan door de brancheverenigingen van architecten- en ingenieurs, huisartsen en specialisten. Een vierde overtreding betreft een vereniging in de financiële sector. De overtredingen worden gepubliceerd op de website. De laatste overtreding komt daar nog op te staan.
Behalve oneerlijke concurrentie in de particuliere sector, treedt de FTAC ook op naar de overheid. Zo is de FTAC in principe geen grote voorstander van overheidsregulering op prijzen. Ook in de samenleving wordt hier over geklaagd. ,,De FTAC ontvangt hier veel signalen over vanuit de maatschappij.” Voorbeelden zijn verouderde prijsregulering en aanbodregulering. Daarom stelt de instelling: ,,De FTAC pleit niet voor het afschaffen van alle regulering, maar wijst wel op de risico’s en nadelen, die sterk vergroot worden als regulering niet regelmatig wordt aangepast aan marktontwikkelingen.” Daarom wordt de overheid geadviseerd om de bestaande regels te analyseren op hun doelstelling en effectiviteit. Ook de basis van de prijsvaststelling moet geëvalueerd worden. En dan is het daarnaast belangrijk dat er transparantie is in de uitvoering van de overheidsregulering.
Ten aanzien van de overheid juicht de FTAC toe dat er in 2018 een Landsbesluit aanbestedingsregels in werking is getreden. Uitgelegd wordt dat aanbestedingsregels kunnen leiden tot een ‘level playing field’ voor ondernemingen die inschrijven op overheidsopdrachten. Maar, zo voegt de organisatie eraan toe: ,,De FTAC ontving echter wel signalen dat ministeries relatief vaak zouden afwijken van de geldende aanbestedingsregels. De FTAC pleit voor transparantie bij afwijkingen van de regels, zodat hier publiekelijk verantwoording over kan worden afgelegd. Afwijken van de aanbestedingsregels zou enkel in uitzonderlijke omstandigheden moeten plaatsvinden.”
Volgens het formatieplan bestaat de FTAC-organisatie uit een bestuur van drie personen en een bureau van acht medewerkers. De organisatie kostte in 2018 ongeveer 2 miljoen gulden.