Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Norman Serphos, de geschorste woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) heeft gisteren van het Gerecht in Eerste Aanleg een onvoorwaardelijke werkstraf van 40 uur opgelegd gekregen.

werkstrafIndien deze straf niet naar behoren wordt uitgevoerd, wordt Serphos 20 dagen in hechtenis gesteld. Eerder had het Openbaar Ministerie een voorwaardelijke taakstraf voor de duur van 60 uur tegen Serphos geëist, te vervangen door dertig dagen hechtenis met een proeftijd van twee jaar.
De rechter acht wettig en overtuigend bewezen dat Serphos op 20 december 2018 een valse aangifte heeft gedaan ‘door willens en wetens in strijd met de waarheid bij de politie aangifte te doen dat zijn Facebook-account was gehackt’. Het verweer van de raadsvrouw van Serphos dat hij heeft gehandeld in een noodtoestand gaat volgens het gerecht niet op. De rechter acht namelijk niet aannemelijk dat Serphos zich vanwege doodsbedreigingen naar aanleiding van een door hem op Facebook geplaatst commentaar gedwongen achtte om in strijd met de waarheid aangifte te doen. Uit het dossier blijkt namelijk - zo voert het gerecht aan - dat Serphos op aandringen van de procureur-generaal en de hoofdofficier van justitie aangifte heeft gedaan, nadat Serphos aanvankelijk zelf geen aangifte wilde doen.
,,Het doen van een valse aangifte is strafbaar omdat daardoor het gevaar bestaat dat politie en justitie misleid worden”, aldus de rechter. ,,De verdachte heeft zich daaraan schuldig gemaakt, nota bene toen hij zelf werkzaam was bij het Openbaar Ministerie. Het gerecht rekent dat de verdachte zwaar aan.” De rechter stelt dan ook vast dat met de vervolging van Serphos geen sprake is van ‘het schieten met een kanon op een mug’ zoals door de raadsvrouw van Serphos, Olga Kostrzewski, ter terechtzitting is aangevoerd.
Gelet op het vorenstaande kan volgens het gerecht van een rechterlijk pardon geen sprake zijn en is er geen reden om de verdachte een taakstraf in de vorm van een werkstraf van aanzienlijke duur op te leggen. Alle omstandigheden in aanmerking genomen, is de rechter tot de slotsom gekomen dat de ernst van het bewezenverklaarde onvoldoende tot uitdrukking komt in de door de officier van Justitie gevorderde straf en heeft Serphos daarom veroordeeld tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 40 uur, subsidiair 20 dagen hechtenis.
Zijn advocaat heeft gisteren op <f"adscala-italic">TeleCuraçao<f"adscala-romein"> verklaard een klacht in te dienen bij het Hof over het feit dat het OM niets heeft gedaan met de doodsbedreiging aan het adres van Serphos. Zij is van mening dat hier ook een vervolging voor moet plaatsvinden. Serphos vertelde op televisie dat hij veertien jaar ambtenaar is geweest en zes jaar heeft gewerkt bij het OM. Hij hoeft daar niet per se terug. Wel stelt hij dat de valse aangifte alleen hemzelf heeft benadeeld en niemand anders en dat hij graag weer wil werken.