Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Pieter Nicolaas van der Vlies, de eigenaar van onder andere de bekende Miss Ann Boat Trips, mag zijn bedrijf met ingang van 25 augustus niet langer exploiteren vanaf de steiger van kavel 232A in Jan Sofat.

missannZo heeft het Gerecht in Eerste Aanleg afgelopen maandag in kort geding gevonnist. Bij het overtreden van dit verbod wordt een dwangsom opgelegd van 5.000 gulden per overtreding, met een maximum van 500.000 gulden. Naast Miss Ann Boat Trips and Rentals nv, heeft Van der Vlies ook Second Chance Watersports nv (de sportvisboot Second Chance) en Americans Love Living inc (de motorboot Serendipity). Tot 7 oktober 2017 was er nog een boot; de Miss Justine, maar deze werd toen door een brand verwoest.
Dit vonnis markeert het einde van een lang juridisch dispuut met negen buurtbewoners, die Van der Vlies voor het gerecht hebben gesleept vanwege vermeende hinder en geluidsoverlast.
Van der Vlies beschikt niet over een hindervergunning, zo wordt in het vonnis duidelijk. Een aanvraag hiervoor is ingediend op 7 februari 2019.
Eisers stellen dat zij voortdurend hinder ondervinden van de bedrijfsactiviteiten van Van der Vlies. Zij klagen onder andere van inkijk in hun tuinen, vervuiling van het water bij hun kavel en golfslag, maar ook van geluids- en parkeeroverlast. Zij vorderen dat de commerciële bedrijfsvoering vanaf de kavel wordt gestaakt en gestaakt blijft.
Van der Vlies voert onder de naam Miss Ann Boat Trips een bedrijf uit in het kader waarvan gebruik wordt gemaakt van de boten Miss Ann, Second Chance en Serendipity en tot oktober 2017 ook van de Miss Justine. De bedrijfsvoering bestaat grotendeels uit het organiseren en verzorgen van dagtrips per boot naar Klein Curaçao en andere boottochten. Het bedrijf wordt uitgeoefend vanaf de kavel van Van der Vlies, die daartoe is ingericht voor kantoorbezigheden en de ontvangst van gasten en ook voorzien is van een steiger waarvandaan de Miss Ann en de Second Chance vertrekken. De Second Chance pendelt in dit verband heen en weer naar de elders gelegen Serendipity om bemanning en gasten over te zetten. De vaste ligplaats van de Serendipity is bij Santa Barbara. De activiteiten beginnen al erg vroeg in de ochtend.