Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - De Raad van Ministers van zowel Sint Maarten als Curaçao hebben ingestemd met de definitieve benoeming van de zittende directieleden van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

cbcsDit bevestigt de Curaçaose minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën tegenover het Antilliaans Dagblad. Leila Matroos-Lasten en Jose Jardim werden ruim veertien maanden geleden, medio november 2017, aangesteld als tijdelijke leden van de Raad van Bestuur (RvB) van de CBCS. Al die tijd moesten zij wachten op hun definitieve benoeming.
Matroos-Lasten werd aangesteld als directeur-secretaris. Jardim als financieel-economisch directeur van de CBCS. De positie van president-directeur bleef al die tijd vacant en werd op interim-basis waargenomen door Matroos Lasten.
Verschillende andere betrouwbare bronnen weten te melden dat nog altijd wordt gewerkt aan de invulling van het CBCS-presidentschap. Dat het zo lang duurt, komt omdat eerst is gekeken of er lokaal geschikte kandidaten zijn, vervolgens of er Curaçaose en/of Sint Maartense gekwalificeerden zijn binnen of buiten het Koninkrijk en momenteel worden gesprekken gevoerd met Europees-Nederlandse personen.
De Raad van Commissarissen (RvC) van de CBCS is belast met de werving en selectie. De bedoeling is dat als gekozen wordt voor een president van buiten de eilanden zelf, deze persoon een aanstelling krijgt voor een vooraf bepaalde periode van twee tot drie jaar en dat in die periode iemand van Curaçao of Sint Maarten wordt opgeleid en begeleid om deze toppositie daarna over te nemen. De kwestie ligt politiek gevoelig en het blijkt daarom onmogelijk hier formele mededelingen over te krijgen.
De ministerraad in Philipsburg heeft er erg lang over gedaan om de definitieve benoeming van Matroos-Lasten en Jardim groen licht te geven. De regering in Willemstad had die beslissing al medio 2018 genomen, na twee integriteitsonderzoeken naar de gang van zaken binnen het ministerie van Financiën - waar Jardim gedurende enkele jaren bewindsman was - te hebben afgewacht. Beide zijn afgerond, een door Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) en het andere door adviesbureau BDO, en hebben geen integriteitsschendingen aan het licht gebracht. Zo verneemt deze krant.
Een tijdelijke aanstelling is in verband met de onafhankelijkheid van een directielid van de Centrale Bank niet gewenst. Daar komt binnenkort door middel van Landsbesluiten, die medeondertekend worden door de gouverneurs van de landen, een einde aan. Matroos-Lasten en Jardim zullen vervolgens de eed afleggen bij gouverneur Lucille George-Wout van Curaçao en Eugene Holiday van Sint Maarten.