Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Nadat Selikor-personeel gisterochtend de weg vanaf Parera tot aan de oprit van de brug had afgesloten voor verkeer, werd de blokkade na het bereiken van een akkoord tussen de regering en vakbond BTG om 16.00 uur weer opgeheven.

blokkadeDoor de protestactie van het Selikor-personeel moesten weggebruikers gisteren voor het grootste deel van de dag gebruik maken van alternatieve routes, wat kilometerslange files veroorzaakte. De werknemers van het overheidsbedrijf dat belast is met verschillende schoonmaakwerkzaamheden op het eiland, maakten zich zorgen over verschillende punten, waaronder de regeling voor uitzendkrachten, een openbare aanbesteding die uitgeschreven zou worden voor rioleringswerkzaamheden (met als gevolg inkomstenderving voor Selikor) en achterstallige betalingen voor werkzaamheden verricht in de periode van 2015 tot 2017. Zij eisten duidelijkheid van de regering.
Minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) nam gisteren tijdens de gesprekken en onderhandelingen met de vakbond en directie waar voor Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), de minister die belast is met de overheids-nv. Afgesproken is dat de regering erkent dat Selikor de instantie is die belast is met de schoonmaakwerkzaamheden van rioleringen op Curaçao. ,,Dit houdt verder in dat hiervoor geen openbare aanbesteding wordt uitgeschreven. Dit was eerder wel besloten door de Raad van Ministers”, aldus Kook. De rioleringswerkzaamheden die Selikor voor Dienst Openbare Werken moet verrichten, worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). ,,Er ligt al een concept op tafel en partijen hebben afgesproken dat hier binnen een maand tijd, uiterlijk 28 februari 2019, een akkoord over wordt getekend. Deze afspraken moeten tussen Selikor en Dienst Openbare Werken worden gemaakt”, zo vervolgt de Selikor-directeur.
De achterstallige betaling die de regering aan Selikor moet uitkeren voor verrichte werkzaamheden tussen 2015 en 2017 betreft schoonmaakwerkzaamheden van rioleringen. De regering was Selikor hiervoor nog een bedrag van 3,7 miljoen gulden schuldig. ,,Inmiddels is dit bedrag op de rekening van Selikor bijgeschreven”, aldus Kook. De afspraak die hiervoor gisteren in de loop van de dag is gemaakt, was dat het ministerie van Financiën dit bedrag binnen 24 uur zou overmaken. Tot slot hebben Selikor en de vakbonden BTG en Abvo ook een verzoek ingediend bij de minister om de besprekingen voort te zetten om de rekeningcourantverhouding tussen Selikor en de regering met minstens een jaar te verlengen, of in ieder geval tot er een nieuwe beheersovereenkomst is vastgelegd.