Van onze correspondent
Den Haag - Een consortium van vier geldverstrekkers, waaronder drie uit Curaçao, nemen de bulk van de financiering voor zijn rekening voor de bouw van 424 sociale woningen op Bonaire.

consortiumHet gaat om 23 miljoen dollar. Woonstichting Fundashon Cas Bonairiano (FCB) brengt zelf 5 miljoen dollar in.
Dit staat in een brief van staatssecretaris Raymond Knops aan de Tweede Kamer. De bewindsman voor Koninkrijksrelaties had in juli beloofd de Kamer op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Die maand had FCB de financiering al rond voor 76 woningen, waarvoor bij RBC Bank een lening is afgesloten voor 4,5 miljoen dollar met 750.000 dollar aan eigen inbreng. De bouw van deze woningen moet eind 2019 klaar zijn.
Knops heeft voor dit eerste project al 470.000 euro subsidie toegezegd. Hij eiste voordat er meer investeringen zouden plaatsvinden dat FCB de statuten zou aanpassen aan de code corporate governance. Dat is in september gebeurd en in november bij de notaris bekrachtigd.
Vidanova speelt een belangrijke rol bij de financiering van de 424 sociale woningen. De Vidanova Bank en het Vidanova Pensioenfonds, Foundation Pension Fund Isla Curaçao en het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) vormen het consortium. De lening heeft een looptijd van twintig jaar tegen een rente van 4,4 procent. Knops noemt de ontwikkelingen ‘betekenisvol’.
In het in november gesloten Bestuursakkoord 2018-2022 tussen het Bestuurscollege en het Rijk zijn afspraken gemaakt over de aanleg van de infrastructuur voor het woningbouwproject. Hiervoor komt 2,5 miljoen euro uit de Regio Envelop. FCB en het Openbaar Lichaam Bonaire bereiden in een werkgroep een totaalplan voor tegen zo laag mogelijke kosten. De staatssecretaris heeft zo’n plan als voorwaarde gesteld.
In het Bestuursakkoord staan ook afspraken over het beperken van de woonlasten. Daarvoor moet de Eilandsraad een verordeningen aannemen voor een huurcommissie, huurprijzen, verhuursubsidie en eventueel een huisvestingsverordening, schrijft Knops. Daar stelt hij tegenover dat er een tegemoetkoming komt in de huurlasten, een soort huursubsidie. Zowel de verordeningen als de huursubsidie moeten ook voor de particuliere markt gelden, maar daarvoor is nog nader onderzoek nodig.
Knops verwacht dat het aangekondigde experiment met een hypotheekgarantie op Bonaire ook een positief effect zal hebben op de huurmarkt. De staatssecretaris houdt de druk op het BC en de FCB hoog door financiële bijstand te beloven door de verhuurdersbijdrage over te nemen als de koers wordt vastgehouden en ‘door te pakken’, met name wat betreft inzicht in de kosten voor de infrastructuur.