Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De leerlingen van de vsbo-school Juan Pablo Duarte krijgen na de kerstvakantie weer gewoon les in hun eigen schoolgebouw. In de laatste monsters die voor onderzoek naar Nederland zijn gestuurd, zijn geen asbestvezels meer aangetroffen.

juanduarteDat laat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) weten. Sinds gisteren is de school door de Arbodienst vrijgegeven en vanaf 7 januari zitten de vsbo-leerlingen weer in hun eigen vertrouwde bankjes. Het vsbo verhuisde tijdelijk naar het Kolegio Alejandra Paula (KAP) toen er bij een verbouwing en de plaatsing van zonnepanelen asbest werd aangetroffen in het gebouw. Na een grondige schoonmaakbeurt werden er in de tweede week van november lucht- en stofmonsters naar Nederland gestuurd, waaruit bleek dat de lucht schoon was, maar het stof nog niet. Dus volgde een tweede schoonmaakactie en die heeft succes gehad. De nieuwe monsters zijn geheel asbestvrij bevonden.