De procedure voor het aanvragen van militaire bijstand op Curaçao is vereenvoudigd.

F05 Themavaardag Veiligheid 1,,Dit zorgt ervoor dat er sneller gehandeld kan worden. De vereenvoudigde bijstandsprocedure geldt voor de inzet van ‘military search’, ‘military tracking’, duikoperaties en statische observaties middels kijkers en drones”, zo meldt Defensie. Aan boord van marineschip Zr.Ms. Zeeland waren deze week verschillende partners uit de veiligheidsketen, waaronder ook de lokale autoriteiten op Curaçao, voor een themadag bijeen. Op initiatief van brigadegeneraal der mariniers Peter Jan de Vin is aan boord besproken hoe en in welke situaties militaire bijstand van toegevoegde waarde kan zijn.

Foto Defensie