Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Liga MCB zou gisteravond zijn vervolg krijgen met de wedstrijd tussen Vesta en Centro Barber. De scheidsrechters hebben echter de fluit neergelegd. ,,Tot nader order”, zegt scheidsrechtersbaas Valentino Chance.

staking scheidsrechters,,Er wordt dus niet gevoetbald dit weekeinde.” Dat houdt in dat de wedstrijden voor morgen, Jong Colombia - RKSV Scherpenheuvel en CVV Inter Willemstad - Centro Dominguito evenmin doorgaan.
De scheidsrechters willen wel eens weten waarom de beroepscommissie steeds de straffen die de strafcommissie heeft uitgesproken torpedeert. ,,Het gaat eigenlijk over alle strafzaken”, vertelt Chance. ,,Maar twee in het bijzonder; de zaak tegen de coach van RKSV Scherpenheuvel en die tegen de spelers van Jong Colombia, die zich niet konden gedragen. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat de strafcommissie straffen oplegt waar de scheidsrechters zich in kunnen vinden. De bestraften kunnen tegen zo’n straf in beroep gaan bij de beroepscommissie en nu is het zo dat die beroepscommissie in bijna alle gevallen de uitgesproken straffen enorm verzacht. De scheidsrechters vinden dat vreemd. Ze voelen zich niet serieus genomen daardoor. Ik bedoel: een scheidsrechter trekt niet voor zijn lol de rode kaart. Dan moet er echt wel wat aan de hand zijn. Het is dan logisch dat er een adequate straf volgt. Meestal is dat ook zo, maar de beroepscommissie draait die dan vervolgens doodleuk terug.”
En nu is de maat vol voor de arbiters. Ze hebben besloten de fluit neer te leggen en gaan pas weer het veld op, met de fluit in de aanslag, als ze van de heren van de beroepscommissie een bevredigende uitleg krijgen wáárom ze dat doen. Chance knikt. ,,Waarom leggen ze de uitspraken van de strafcommissie zo vaak naar zich neer? Dan neem je de strafcommissie dus niet serieus en indirect de scheidsrechters ook niet. En daarmee geef je een verkeerd signaal af aan de clubs, de spelers, trainers en officials. Dat mogen ze dus eens uitleggen. De scheidsrechters hebben het gevoel dat de beroepscommissie te ver van het veld staat. Dat ze niet beseffen hoe het eraan toegaat in een voetbalwedstrijd. Welke emoties er bij komen kijken. Ze lijken ook niet te begrijpen waarom de strafcommissie de straffen uitspreekt die ze uitspreekt. Daar zit wel wat achter natuurlijk. En door die van tafel te vegen, speld je de strafcommissie als het ware een brevet van onvermogen op. Net als de scheidsrechters.”
Morgen staat er een gesprek gepland tussen alle betrokken partijen. ,,Hopelijk ontstaat er dan wat begrip voor elkaars standpunten en kunnen we op een betere manier met elkaar verder. Dan kunnen we ook weer gaan voetballen”, besluit Chance.