Directie: ALR heeft nooit op Curaçao geldende wettelijke regels overtreden
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Uit een vergaand onderzoek, zoals uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau EcoVision, is gebleken dat het asfalt uit het asfaltmeer geen afval is maar een aardolieproduct.”

asfaltmeerDat stelt de directie van Asphalt Lake Recovery (ALR) in een reactie op de publicaties de afgelopen dagen. De publicatie betreffen voornamelijk artikelen in de Belgische media, zoals de Gazet van Antwerpen, die stelden zich te baseren op informatie afkomstig van het Antwerpse gerecht. Dat gerecht richt zich vooral op een onderzoek naar Oilchart International, een bedrijf in België dat producten afneemt van ALR.
Oilchart verklaart in een gisteren uitgebracht perscommuniqué dat meerdere Belgische autoriteiten, waaronder het Openbaar Ministerie, de afdeling Milieuhandhaving, de minister voor Leefmilieu, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en de Milieu-inspectie Antwerpen ‘hebben bevestigd dat de olie die Oilchart International geïmporteerd heeft uit Curaçao geen afvalstof is’.
In de reactie van Asphalt Lake Recovery aan het Antilliaans Dagblad, verstuurd door Karel Aster, tekent ALR protest aan tegen de optekening door de Belgische krant van de zinsnede ‘het grote milieuschandaal rond Asphalt Lake Recovery’: ,,ALR heeft nimmer de op Curaçao geldende wettelijke regels, normen en voorwaarden op welk gebied dan ook overtreden. ALR is hier ook nimmer voor veroordeeld. Van een milieuschandaal is dan ook absoluut geen sprake”.
Het is onduidelijk of Aster namens de directie dit ook heeft laten weten aan de redactie van de Gazet. Maar alle opmerkingen van ALR zijn in reactie op het artikel van het dagblad in Antwerpen. Zoals deze: ,,Er heeft nimmer een zwendel tussen Oilchart Antwerpen en ALR Curaçao plaatsgevonden; alles is volgens de op Curaçao geldende wettelijk regels en voorwaarden uitgevoerd en afgehandeld.”
Verder: ,,Het is ALR niet bekend dat er ‘zwaar kankerverwekkende c.q. petrochemische afvalstoffen in het door haar verwerkte verdunningsmiddel (diluent, gasolie etc.) is toegevoegd door Oilchart Antwerpen. Alle door ALR aangekochte en verwerkte grondstoffen zijn op basis van een door onafhankelijke surveyers bepaalde specificatie ingekocht en ook weer als fuel (stook)olie aan haar internationale klanten verkocht. Deze specificaties vermelden geen schadelijke stoffen welke op Curaçao wettelijk verboden zijn.”