Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De leidinggevenden van de Hoge Colleges van Staat (HCvS) en de Sociaal Economische Raad (SER) vinden het belangrijk om de samenleving periodiek te blijven informeren over hun werk in het kader van versterking van de democratische rechtstaat.

democratieTot die conclusie zijn zij gekomen tijdens de tweede bijeenkomst van de organen dit jaar. Tijdens het reguliere overleg worden altijd thema’s van gemeenschappelijk belang besproken. Daarnaast wordt kennis en ervaring tussen de organen uitgewisseld. De agendapunten betroffen dit keer onder meer publicitaire aspecten met betrekking tot de werkwijze en advisering, gezamenlijke trainingsprogramma’s en het thema ‘Future of Work’.
Aan het overleg namen de secretaris van de Algemene Rekenkamer Shanela Cathalina, ombudsman Keursly Concincion, secretaris van de Raad van Advies Cadlyn Raphaëla en directeur van SER Raúl Henriquez deel. Ook waren enkele medewerkers van de organen aanwezig. Het Bureau Secretariaatvoering SER/ROA/GOA trad op als gastheer en werd vertegenwoordigd door adviseur Sharlyn Curial-Villarreal.