Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vandaag start het microfinancieringsproject, waarbij de ministeries van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) en Economische Ontwikkeling (MEO) samenwerken met de sociale ontwikkelingsbank Korpodeko.

entrepreneursVijftig toekomstige entrepreneurs beginnen vandaag met een opleiding, en als die met goed gevolg is afgerond, komen zij in aanmerking voor financiering voor het opstarten van hun kleinbedrijf. Zij worden vervolgens een jaar lang intensief begeleid, en krijgen ook daarna nog begeleiding maar minder intensief. Dat is deze week in een persconferentie bekendgemaakt door MEO-minister Steven Martina (MAN), SOAW-minister Hensley Koeiman (MAN) en Korpodeko-directeur Chesron Isidora.
Het project is goed voor de economie, want, zo is aangevoerd, elk kleinbedrijf geeft weer werk aan een of twee personen. Bovendien, zo voert minister Martina aan, er zitten ‘digital nomads’ tussen die zich richten op nieuwe digitale en ICT-ontwikkelingen.
Isidora: ,,De belangstelling was vele malen groter dan wij verwachtten. Er schreven zich 500 mensen in die allemaal gescreend zijn. Uiteindelijk zijn er vijftig uitgenodigd om deel te nemen aan de cursus. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om ook een groep de cursus te laten volgen, zonder dat zij in het financieringstraject zitten. Er zaten namelijk ook mensen tussen die alleen de training wilden volgen. Wij willen hier benadrukken dat het trainingsaspect erg belangrijk is omdat daarmee de kans van slagen van het bedrijf meer gegarandeerd is. De vijftig geselecteerde personen - die overigens variëren in leeftijd en ook bedrijfsplannen - zijn vooral gescreend op hun enthousiasme, passie en hun bereidheid zich volledig te wijden aan het uitwerken van hun plannen.”
Minister Martina antwoordt op kritische vragen van de pers dat er uitgegaan wordt van een 50 procent duurzame slagingskans van de bedrijven. Dit is statistisch vastgesteld na internationaal onderzoek. Dat een deel het mogelijk niet haalt, is een risico dat van tevoren niet uit te sluiten is. Het is wel zo dat de entrepreneurs niet direct de aflossing en vijf procent rente terug hoeven te betalen. ,,Afhankelijk van het type bedrijf en product wordt er eerder of later winst verwacht. Pas dan kan met aflossen begonnen worden”, aldus Isidora.