Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De oplossing die het ministerie van Onderwijs heeft bedacht voor het asbestprobleem op de Juan Pablo Duarte vsbo/ago-school heeft niet gewerkt: de docenten hebben zich ziek gemeld.

duarteDat wordt door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport (OWCS) bekendgemaakt. De oplossing was dat de lessen door zouden gaan in de middaguren van 13.00 tot 17.00 uur op het Kolegio Alejandro Paula (KAP), de havo-vwo-school die ook valt onder het openbaar onderwijs. ,,De regering blijft zoeken naar een oplossing zodat de leerlingen onderwijs gegarandeerd worden en zij niet te veel lessen missen”, zo wordt nog uitgelegd. Op de school in Buena Vista zijn stofdeeltjes asbest in de lucht afkomstig van het dak aangetroffen. Omdat asbest kankerverwekkend is, kunnen de docenten, het personeel en de leerlingen daar niet meer terecht.