Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Hospital Nobo Otrobanda Transitie en Exploitatie nv (HNO TE) en het universitair ziekenhuis in Rotterdam, het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) hebben dinsdag een intentieverklaring getekend waarmee het Erasmus MC toezegt ondersteuning te zullen verlenen bij het transitieproces van het Sint Elisabeth Hospitaal naar het nieuwe ziekenhuis.

erasmusmc1Het Erasmus MC werkt al een aantal jaren nauw samen met zowel het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) als de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Met Sehos zijn er concrete afspraken gemaakt op onder andere het gebied van neurochirurgie en longgeneeskunde. Samen met de SVB heeft het Erasmus MC lopende afspraken op het gebied van medische uitzendingen. Zo kunnen gevallen van complexe zorg die niet op Curaçao geboden kan worden, ook straks niet in HNO, naar het Erasmus MC worden uitgezonden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld orgaantransplantaties.
In januari hebben medisch directeur van het Sehos Franke Scheper, Stanley Betrian (Ministeriële Regisseur en Toezichthouder) en Gilbert Martina voor het eerst een gesprek gehad met het Erasmus MC in het kader van HNO TE. Op dat moment was het Erasmus MC zelf volop bezig met de voorbereidingen voor de verhuizing naar het nieuwe gebouw in Rotterdam die in mei succesvol is afgerond. Hierbij zijn ook alle patiënten zonder calamiteiten verhuisd. Het Erasmus MC is het grootste academisch ziekenhuis van Nederland.
HNO TE is belast met de transitie naar het nieuwe ziekenhuis op Curaçao en heeft het Erasmus MC benaderd voor deskundige steun in dat proces. Naast hun expertise en ervaring hiermee, wil het Erasmus MC ook steun verlenen wat betreft de governance en het besturingsmodel, de inrichting van de financiële functie, de algemene ondersteunende diensten (AOD), de medische ondersteunende diensten (MOD), inrichting van de zorgprocessen, kwaliteit en veiligheid, en implementatie van HiX (ChipSoft). HiX is de software die gebruikt zal worden in het nieuwe ziekenhuis voor het bijhouden van patiëntinformatie middels een elektronisch patiëntendossier. Artsen en andere hulpverleners zullen in de nabije toekomst ook gelinkt worden aan HiX. Hierdoor zullen alle patiëntgegevens digitaal en centraal beschikbaar zijn om efficiëntere zorg aan de patiënt te kunnen waarborgen.
HNO TE wil de samenwerking met het Erasmus MC ook na de overgang naar het nieuwe gebouw continueren; dit met het oog op het verder ontwikkelen van HNO als algemeen ziekenhuis van Curaçao met een aantal topklinische functies.
Het Erasmus MC ziet de intentieverklaring met HNO en de samenwerking met het Sehos en de SVB als een pijler wat betreft maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen om de andere landen binnen het Nederlands Koninkrijk te helpen, zo stelt het Erasmus MC in een reactie. ,,De samenwerking moet leiden tot continuïteit en verhoogde kwaliteit van de zorg op Curaçao en zal toegang verlenen tot excellente academische zorg voor onze inwoners bij het Erasmus MC in Nederland.”
De intentieverklaring werd ondertekend door Ernst Kuipers (voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC) en Gilbert Martina (algemeen directeur HNO TE). Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Suzy Camelia-Römer (PIN) en sectordirecteur Gezondheid Irving Keli waren als getuige aanwezig. De ceremonie vond plaats bij House of Change (HoC) - het gebouw bij Colon Shopping Center, van waaruit de transitiewerkzaamheden naar een nieuw ziekenhuis plaatsvinden.