Op de Grebbelinieweg worden automobilisten met zigzaglijnen gewaarschuwd dat zij een zebrapad of een gevaarlijk kruispunt naderen en hun snelheid moeten minderen.

zigzaglijnen

De lijnen zijn door het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) aangelegd. Voetgangers maken ook deel uit van het verkeer, zij moeten daar veilig aan deel kunnen nemen. Daarom heeft het ministerie de lijnen aangebracht op de Grebbelinieweg. Op de foto een deel van de Grebbelinieweg met de nieuw aangebrachte lijnen. 

Foto VVRP