Maar liefst 76 geslaagden hebben een diploma gehaald bij Openbaar Secundair Beroeps Onderwijs Deeltijdopleidingen (Osbod).

osbod

De geslaagden zijn afgestudeerd in de richtingen Zorg en Welzijn, Techniek, Economie, en Brood en Banket. De geslaagden zijn toegesproken door minister Marilyn Alcalá-Wallé van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, directeur Desiree Sillie van de Dienst Openbare Scholen en directeur Shulaika Zwerwer van Osbod. Op de foto de geslaagden.

Foto Tico Vos