Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering gaat een nationale dialoog over geluidshinder houden. Dit naar aanleiding van de recente discussie over het verbod op livemuziek bij ondernemingen in Pietermaai.

dialoogDat heeft minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) tijdens een persconferentie verklaard. Bij de persconferentie was ook minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling (MEO) aanwezig.

Op dit moment is er een conceptnota over geluidsnormen. Die nota zal in overleg met alle betrokkenen nader worden uitgewerkt. In het ontwerp wordt rekening gehouden met verschillende settings waarin geluid te horen is, bijvoorbeeld wel of geen bebouwde kom. In tegenstelling tot de huidige regels voor geluidsnormen, waarin de dag in twee gedeeltes wordt opgesplitst, gaat de nieuwe nota uit van drie dagdelen. In het nieuwe plan wordt ook stilgestaan bij grote evenementen en de geluidsnormen die daarvoor gelden.
Camelia-Römer benadrukte dat het niet om een discussie over livemuziek gaat. Voor het ministerie van GMN gaat het om geluid. Of het nu om liveoptredens van muziekgroepen gaat, het optreden van een dj, een toneelstuk, een voordracht, karaoke, het maakt niet uit. Waar het om gaat, is dat de geluidssterkte binnen de wettelijke normen blijft.

De bewindsvrouw verklaarde dat Pietermaai nu heel erg in de belangstelling staat door de discussie over geluidsoverlast. Het ministerie van GMN is al een tijd bezig om de geluidsoverlast aan bijvoorbeeld de Caracasbaaiweg of bij Saliña aan te pakken. ,,Maar daar hoor je niemand over”, aldus de minister. Tijdens de persconferentie werd het duidelijk dat van de drie ondernemingen in Pietermaai die livemuziek verzorgen er één geen vergunning daarvoor heeft.

Aan het begin van de persconferentie schetste Martina wat de kaders zijn. Een onderneming moet een vergunning hebben voor muziek. De vergunning bepaalt de geldende geluidsnorm voor de onderneming. Als een onderneming op het trottoir stoelen en tafels wil plaatsen, dan is daarvoor een vergunning vereist, waarin exact staat aangegeven hoe groot de ruimte is waarbinnen de stoelen en tafels moeten staan.

Camelia-Römer lichtte toe dat een vergunninghouder conform de bepalingen tussen 19.00 en 07.00 uur de norm van 45 decibel niet mag overschrijden. Ambtenaren van GMN meten met speciale gekalibreerde instrumenten de geluidssterkte. Ondernemers kunnen met eigen apparatuur meten, maar de meting van de apparatuur van GMN is bepalend.

Beide bewindslieden verklaarden van de musici zelf ook input te willen hebben. MEO heeft een nightlife-commissie waaraan Amak, de belangenvereniging voor musici en kunstenaars, ook deelneemt. Amak organiseert op woensdag 18 juli een manifestatie tegen de wet op geluidshinder. Martina, die zelf ook muzikant is, gaat naar de demonstratie. Hij wil graag met musici van gedachten wisselen over het geluidsprobleem. De bewindsman is ervan overtuigd dat een oplossing mogelijk is die zowel voor de ondernemers, de musici en de omgeving van de onderneming acceptabel is.