Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Door een technisch probleem tijdens de productie van Nederlandse reisdocumenten kan het zijn dat een van de elektronische echtheidskenmerken niet werkt. Naar schatting zijn 65 paspoorten met een foute chip naar de ABC- en BES-eilanden gestuurd.

PaspoortenDe betreffende paspoorten en identiteitskaarten zijn gewoon bruikbaar, maar kunnen wel voor hinder zorgen, bijvoorbeeld doordat een elektronische gate niet opengaat. 

Dat heeft staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gisteren laten weten in een brief aan Tweede Kamer.

De staatssecretaris benadrukt in zijn brief dat de integriteit van de documenten niet in het geding is en dat iedereen er ‘met een gerust hart’ mee op reis kan. De informatie die op het document staat opgeslagen is nog steeds goed beveiligd. Bovendien bestaat er internationaal de afspraak ‘dat het ontbreken of het niet werken van een van de echtheidskenmerken (zoals in dit geval aan de orde is) de reis niet mag belemmeren’. Knops schrijft ‘tot nu toe’ geen signalen van de Koninklijke Marechaussee te hebben ontvangen dat de fout aan de grens tot problemen heeft geleid.

De leverancier heeft 29 juni melding gemaakt van een technisch probleem dat zich voordoet bij sommige paspoorten of identiteitskaarten die zijn geproduceerd in zeven weken in de periode april tot en met juni. Op basis van een steekproef door het bedrijf, is de eerste schatting dat het gaat om één procent van de productie. Volgens een woordvoerder van het ministerie van BZK zijn in die periode naar de zes eilanden (Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba) ongeveer 6.500 paspoorten gestuurd. Daarvan hebben er dus waarschijnlijk 65 (1 procent) een probleem met het controlemechanisme dat extra zekerheid moet verschaffen over de authenticiteit van het document.

Burgers in het buitenland en in het Caribisch gebied die met dit technisch probleem te maken krijgen, zullen door de afdelingen burgerzaken of de kabinetten van de Gouverneurs worden benaderd en uitleg krijgen hoe zij kunnen controleren of de chip in hun paspoort niet goed werkt. Ook is er een gratis app te downloaden voor het lezen van de chip, maar dat kan alleen met bepaalde telefoons. Vanaf maandag is controle ook mogelijk bij het kantoor van de Vertegenwoordiging van Nederland, aldus Knops.

De Rijksdienst voor identiteitsgegevens onderzoekt, samen met de leverancier, de oorzaak van het probleem. De producent heeft direct een andere chip in gebruik genomen, waardoor de productie van paspoorten en identiteitskaarten ongestoord is doorgegaan.