Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Een sluiting van de raffinaderij zou voor Curaçao een regelrechte ramp betekenen, waar geen enkele begroting, van geen enkele regering, weerstand tegen kan bieden. Dat zijn de woorden van minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën.

Isla helft waard BEA MOEDTDoor het College financieel toezicht (Cft) werden aan de landsbegroting voor 2018 een aantal risico’s gekoppeld. In de suppletoire begroting die onlangs in de Staten is behandeld, zijn deze risico’s verwerkt. Eén van de risico’s die door het Cft is aangekaart, is de continuïteit van de raffinaderij na 2019, wanneer het leasecontract met het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA verloopt. ,,Uiteraard wordt door de regering met man en macht gewerkt om ervoor te zorgen dat ook na 2019 raffinage van olie op Curaçao plaatsvindt”, aldus Gijsbertha. ,,De raffinaderij is immers een van de belangrijkste pilaren voor de economie. Daar gaan we geen risicoanalyse voor maken, want als je het mij vraagt - en ik heb 43,3 jaar bij de raffinaderij gewerkt - zou een sluiting van de raffinaderij een ramp betekenen.”

Bij een eventuele sluiting van de raffinaderij zouden meer dan 4.500 personen, die direct of indirect werkzaam zijn bij de raffinaderij, hun baan verliezen en zou een bedrag van meer dan 1 miljard gulden, dat dankzij de raffinaderij momenteel in de Curaçaose economie circuleert, worden weggerukt, zo waarschuwt Gijsbertha. ,,Daar kan niets of niemand tegenop”, aldus de minister. ,,Dus wij werken er met man en macht aan, en dat hebben we ook aan het Cft uitgelegd, om de continuïteit van de raffinaderij - zoals we dat al honderd jaar gewend zijn - ook na 2019 te garanderen.”

Andere risico’s die door het Cft zijn aangekaart, zijn in de suppletoire begroting gecorrigeerd, zo meldt Gijsbertha. Zo noemt hij de leningportefeuille van 2,0 miljard die in 2019 komt te vervallen en die tegen een voordeligere rente zou worden geherfinancierd. Deze herfinanciering moet nog door de Rijksministerraad worden goedgekeurd, aldus Gijsbertha, die ook een deficit van CPost van 4 miljoen noemt. ,,Dit wordt gedragen door opbrengsten van het Bureau Telecommunicatie en Post (BTP)”, aldus de minister.

Het Cft heeft de regering aanbevolen nu al voor dekking te zorgen van risico’s. ,,Dat hebben we ook gedaan”, zo meldt de minister belast met Financiën. Gijsbertha verwijst onder andere naar de lening van 33 miljoen aan het noodlijdende Insel Air. ,,Daarvan is 5 miljoen gulden in de kosten van 2017 verwerkt en de overige 28 miljoen wordt nu verwerkt.”

Een andere risicopost voor het Cft is de bouw van het nieuwe ziekenhuis, Hospital Nobo Otrobanda (HNO). Gijsbertha legt uit: ,,Het Cft heeft een akkoord bereikt met het managementteam van het ziekenhuis dat een businesscase, met daarin een exploitatierekening, aan het Cft wordt verstrekt. Cft gaat dan al de cijfers analyseren en op basis van het resultaat bekijken of dit eventueel van invloed is op de landsbegroting. Op dit moment wordt er door de regering alles aan gedaan om te voorkomen dat de kosten niet van invloed zijn en om die reden is over de bouw van het HNO niets opgenomen in de suppletoire begroting 2018.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).