De stroomsituatie op Curaçao is op dit moment weer uiterst precair, zo waarschuwt Aqualectra.

aqualectraHet nutsbedrijf werd de afgelopen weken geconfronteerd met verschillende ‘breakdowns’ in de productiecentrales. Hierdoor is er op dit moment geen reservecapaciteit. Dit is de gemeenschap in de afgelopen week op verschillende momenten duidelijk geworden toen de stroom uitviel. Aqualectra werkt nauw samen met CRU om tijdelijk de capaciteit uit te breiden om levering aan de samenleving te kunnen garanderen. Ondertussen moet rekening worden gehouden met het feit dat de situatie de komende vier maanden delicaat blijft, aldus het nutsbedrijf. Deze situatie benadrukt het belang van de investering van 70 miljoen gulden in een nieuwe centrale van 39MW. De constructiewerkzaamheden lopen volgens Aqualectra volgens schema en zullen naar verwachting in maart 2019 kunnen worden afgerond. Met de nieuwe centrale zal Aqualectra in een situatie verkeren waarbij het nutsbedrijf over voldoende (reserve)capaciteit beschikt.

Foto Aqualectra