Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De drie inspecteurs-generaal, Dorylee Pappers-Lopez Penha van Aruba, Earl Best van Sint Maarten en Jan Huurman van Curaçao, zullen deze week in een brief aan de ministers van Volksgezondheid van de vier landen in het Koninkrijk de belangrijkste gezamenlijke standpunten neerleggen en ook een aantal verzoeken doen om de samenwerking onderling en ook met Nederland, te versterken.

inspecteurs De drie inspecteurs en hun delegaties kwamen afgelopen weekend voor de tweede keer bijeen ter voorbereiding op de ministersconferentie (22 juni). De delegaties van de Inspecties Volksgezondheid van Curaçao, Aruba en Sint Maarten spraken over ‘zaken van gemeenschappelijk belang’ zoals registratie en import van geneesmiddelen, openbaarmakingsbeleid, uitspraken van juridische procedures, de rol van de Inspecties bij rampenbestrijding en de samenwerking met de Inspectie in Nederland.