De Dr. Albert Schweitzer havo/vwo is gedigitaliseerd. Het hele jaar is gewerkt aan het verbeteren van de ICT-infrastructuur en in ieder lokaal is wifi beschikbaar.

schweitzer De VPCO heeft UTS bereid gevonden om tegen een aantrekkelijk tarief 100 MB internet te verzorgen op haar schoollocaties. Boolchand's bood laptops tegen gereduceerd tarief aan. Vanaf het nieuwe schooljaar zullen de leerlingen gereguleerd toegang hebben tot het internet en gestimuleerd worden een laptop mee te nemen. Het is vandaag de dag belangrijk leerlingen te leren hoe ze kennis kunnen ontsluiten. Het gebruik van digitale technologie is nodig in iedere sector. Op de foto VPCO-directeur Maghalie George en de vicevoorzitter van het VPCO-bestuur Andy Kusters en enkele leerlingen.