Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vakbond Sitek en Abvo hebben de leden van de bond, het personeel van Feffik, (oud-)cursisten en hun ouders en de gehele samenleving opgeroepen om vandaag tussen 08.00 en 12.00 uur naar het gebouw van het opleidingsinstituut in Brievengat te gaan voor een manifestatie tegen de aangekondigde opheffing.

feffik plantijnDe deelnemende groepen aan de manifestatie zorgen er zelf voor dat hun achterban wordt gemobiliseerd, zo heeft voorzitter Darius ‘Lio’ Plantijn tegenover deze krant verklaard.
Vandaag vindt overleg plaats tussen minister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, minister Hensley Koeiman (MAN) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, oudervereniging Rema Uní en de vakbonden Abvo en Sitek over de ontwikkelingen bij Feffik. De twee bewindslieden hebben gisteren ter voorbereiding van dit overleg met premier Eugene Rhuggenaath (PAR) en minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën vergaderd.

De manifestatie van vanmorgen is bedoeld als een teken van ongenoegen tegen de plannen om het instituut te sluiten en de cursisten elders onder te brengen, aldus Plantijn. Afgelopen vrijdag had Sitek een informeel gesprek met de premier. ,,Rhuggenaath had begrip voor onze pijnpunten, hij is geen deskundige op het gebied van onderwijs maar begreep ons wel. Wij hebben duidelijk gemaakt dat het niet mogelijk is om de leerlingen van Feffik over verschillende scholen te verspreiden, de scholen zijn daar niet op voorbereid. Een ander pijnpunt was dat er een besluit is genomen zonder het personeel uit te leggen wat er gaat gebeuren.”

Sitek wil dat een werkgroep - bestaande uit vertegenwoordigers van de bond, Feffik, de regering en het bedrijfsleven - in drie weken tijd een alternatief plan voor het instituut opstelt. De ministerraad heeft afgelopen vrijdagmiddag een spoedvergadering over Feffik gehouden. Na afloop heeft minister Armin Koket van Bestuur, Planning en Dienstverlening (MAN) de bond opgebeld en meegedeeld dat de regering niet van standpunt is veranderd, aldus Plantijn. Ook Abvo wil dat de regering het besluit voor opheffing van het instituut heroverweegt.