Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Milieu- en recyclingorganisatie Green Force heeft wederom aan de bel getrokken, dit keer wegens illegale landwinning bij het Spaanse Water.

mangrovesDaar zijn er bij Brakkeput Abou, vlakbij Adelisia Resort en Sail Adventures mangroves weggebulldozerd en is de aarde in het water geschoven, zo stelt Green Force. ,,De kap en verwijdering van mangroves moet gestopt worden.”

Green Force heeft vaker een dringend beroep gedaan op de regering de mangroves wettelijk te beschermen, hetgeen op dit moment nog niet het geval is. Ook is getracht door meer bewustwording over het belang van mangroves, de kap hiervan te verminderen. ,,Maar helaas zijn we vele ministers verder en de houtkap gaat gewoon door”, aldus de milieu- en recyclingorganisatie. ,,We hebben niets aan mooie lege woorden van ministers die beloven de mangroves te beschermen en ministeriële beschikkingen in werking te stellen als dat niets doet tegen de overtreders. Wat we nodig hebben is beschermingswetten, dat bulldozers in beslag worden genomen, kaveleigenaren beboet worden en de natuur door de overtreders wordt hersteld.”

De organisatie doet wederom een beroep op de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, dit keer op Suzy Camelia-Römer (PIN) om de mangroves van Curaçao te beschermen en op te treden tegen milieuonvriendelijke praktijken die het voortbestaan van de mangrove in gevaar brengen. ,,Niet-duurzame ontwikkeling van ons kustgebied heeft ervoor gezorgd dat we 60 tot 80 procent van onze mangroves hebben verloren. Er is een nieuw verkavelingsplan in Jan Sofat naast een rijk mangrovegebied; gaan we ook nu wachten totdat de mangroves daar worden gekapt zoals al vaker is gebeurd in dat gebied? De oproep aan de regering is om alle bestaande mangroves via ‘geotagging’ in kaart te brengen en op die manier met satellietbeelden bewijs te verzamelen tegen overtreders.”
Green Force legt uit: ,,Mangrovebossen zijn heel belangrijk om verschillende redenen: ten eerste vormen zij de kraamplaats van vele soorten vissen, krabben en vogels. Het is geen geheim dat de visstanden zeer laag zijn op Curaçao en dat er duidelijk een link is tussen de verdwijning van de mangroven en de vispopulatie. Door de mangroven te beschermen, bescherm je ook de visstanden. Ook nu met de lionfish is het belangrijk om mangroves te hebben; daar kunnen de kleinere vissen van andere soorten hun schuilplaats vinden tegen deze plaag. Ten tweede vormen deze bossen een bufferzone die alle vuil, materialen, chemicaliën en meer tegenhouden. Daardoor wordt het koraalrif beschermd tegen schadelijke stoffen. Een gezond koraalrif zorgt voor een gezond onderwaterleven en is een grote trekpleister voor het toerisme.”

Als laatste noemt Green Force het belang voor de aarde. ,,Deze bossen vormen ook de longen die CO2 uit de lucht halen en nieuwe zuurstof aanmaken voor de wereld en ons. Het kappen van mangrovebossen help niet mee met het wereldinitiatief om de opwarming van de aarde tegen te gaan.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).