Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tijdens zijn bezoek aan Nederland afgelopen week heeft minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling uitgebreid verteld over het herstelplan dat als katalysator zou moeten dienen voor groei van de Curaçaose economie.

martinaDe Economieminister heeft gedurende zijn verblijf in Nederland met verschillende functionarissen en ministers gesproken. Gesprekken die hij voerde waren onder andere met de Gevolmachtigde minister van Curaçao, Anthony Begina, en de staf van het Curaçaohuis, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok over de stand van zaken met Venezuela na eliminatie van het embargo en de beslaglegging door ConocoPhillips op tegoeden en activa van PdVSA op de eilanden. Martina had ook een ontmoeting met de voorzitter van VNO/NCW Hans de Boer die zich gaat toeleggen op een belangrijke adviseur te worden voor de minister van Economische Ontwikkeling.
Tevens stond een ontmoeting met de vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao, Henk Brons, op de agenda die directeur-generaal wordt van het directoraat Koninkrijksbetrekkingen, en daarna met Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops. Andere ontmoetingen betroffen een bezoek aan Port Rotterdam en de KLM.