Van een onzer verslaggevers
Den Haag/Willemstad - Minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling is voor een dienstreis in Nederland.

martinablokHij had gisteren een ontmoeting met minister Stef Blok (VVD) van Buitenlandse Zaken.
Zo meldt Rijksoverheid.nl en zo is ook bevestigd door Martina. Hij sprak onder meer de bewindsman van Buitenlandse Zaken. Ook de Gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag, Anthony Begina, was daarbij aanwezig.
,,In gesprek met Curaçaose collega Martina van Economische Ontwikkeling ons partnerschap in economische diplomatie tussen de landen van het Koninkrijk beklemtoond”, twitterde Blok na afloop. ,,We zullen intensiever kennis uitwisselen om Curaçao beter economisch te positioneren in het buitenland.”
Martina bracht verder een bezoek aan de haven van Rotterdam, waar de Curaçaose haven al mee samenwerkt. Ook sprak hij met voorzitter Hans de Boer van de invloedrijke VNO-NCW van het Nederlandse bedrijfsleven.
Het bezoek betreft een voortzetting van een eerdere reis naar Nederland die Martina toen afbrak wegens stakingen. Op de vraag aan Martina of hij voornemens is zijn ambitieuze 1-miljardinvesteringsplan te presenteren of te bespreken in Den Haag, kreeg deze krant vooralsnog geen antwoord. Voor zo’n aanzienlijke investering - met als doel hiermee de economie aan te zwengelen - met deels overheidsgelden, is verruiming van de begrotingsnormen vereist omdat anders niet wordt voldaan aan de normen van de Rijkswet financieel toezicht (Rft). Martina gaf eerder aan bij de Nederlandse regering en de Rijksministerraad te willen bepleiten Curaçao de nodige financiële ruimte te verschaffen.