De derde conferentie van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten op Curaçao werd gisteren afgesloten in het Hilton Hotel.

kinderrechten Vertegenwoordigers van Nederland en alle (ei)landen in het Caribisch gebied van het Koninkrijk hebben op de sluitingsdag een intentieverklaring getekend om samenwerking te bevorderen ten bate van een betere naleving van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De Curaçaose minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), Hensley Koeiman (MAN) zei in zijn speech dat behalve de ouders en professionele opvoeders, ook de overheid een belangrijke rol heeft, ter ondersteuning van de ouders.