De douanesamenwerking tussen Venezuela, Curaçao, Aruba en Caribisch Nederland wordt geïntensiveerd om mogelijke smokkelpraktijken tegen te gaan en het toezicht op de goederenstromen tussen de landen te verbeteren.

douane

Dat is besproken tijdens een technisch overleg tussen vertegenwoordigers van de douane van Aruba, Bonaire en Curaçao en een delegatie uit Venezuela. Wederzijdse informatie-uitwisseling en identificatie van contactpersonen, waren bijvoorbeeld onderwerp van gesprek. Een volgend overleg, waarin verdere samenwerkingsafspraken zullen worden gemaakt, vindt in juni plaats in Venezuela. ,,Venezuela is een belangrijk buurland van het Koninkrijk. Een goede samenwerking op het gebied van douane is van belang”, aldus het ministerie van Algemene Zaken. Foto Ministerie van Algemene Zaken