Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Er is door ConocoPhillips ook beslag gelegd op de tegoeden en activa van PdVSA op Curaçao en Aruba. Dat weet het Antilliaans Dagblad uit goede bronnen.

bullenbaai Dit betekent dat de Isla-raffinaderij in het Schottegat en de olieterminal bij Bullenbaai op Curaçao en het olieoverslagstation van Citgo/PdVSA bij San Nicolas op Aruba nagenoeg lam zijn gelegd.In antwoord op de beslagleggingen door het Amerikaanse olieconcern, op grond van een toegewezen claim van ruim 2 miljard dollar, op PdVSA-bezittingen en -voorraden op Bonaire (Bopec) en Sint Eustatius (NuStar Energy) - zoals in het weekend bekend werd - en naar nu blijkt ook op Curaçao en Aruba, heeft PdVSA de olietankers geïnstrueerd naar Venezolaanse wateren te komen. Wat tot nu toe niet bekend was en ook door de Isla/PdVSA-woordvoerder niet werd gemeld - sterker: feitelijk werd ontkend - is dat de beslagleggingen al sinds vrijdag aan de orde zijn op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Eustatius. De rechter op Curaçao heeft op vrijdag, net als op de andere eilanden, gewoon verlof tot beslaglegging verleend.Het bericht van persbureau  Reuters  van gistermiddag - ‘Conoco expected to soon temporarily seize PdVSA Curacao assets’ - klopt daarmee dus niet. Er is al sinds het weekeinde sprake van beslag. Het is onjuist dat de rechter in Willemstad zou hebben geweigerd beslagverlof te geven (volgens Reuters omdat een verkeerde entiteitsnaam zou zijn opgegeven). Dat heeft de rechter afgelopen vrijdag juist wel gedaan. De deurwaarder op Curaçao is vrijdag ook direct met de beslagleggingen begonnen. Daarmee zijn de acties en gevolgen van de acties van ConocoPhillips tegen PdVSA nog verstrekkender dan aanvankelijk gedacht. Het is niet duidelijk wat dit op korte en lange termijn betekent voor de bedrijfsvoering van de Isla-raffinaderij, die voor de productie en toevoer afhankelijk is van de Venezolaanse staatsoliemaatschappij en waar direct zo’n 1.200 en indirect nog eens ruim zoveel personen werkzaam zijn.In een reactie tegenover deze krant laat premier Eugene Rhuggenaath (PAR) weten dat het kabinet op grond van de beslaglegging rekening houdt met een worstcasescenario; dat wil zeggen dat er een moment kan aanbreken waarop derden tijdelijk de exploitatie van de Isla-raffinaderij over moeten nemen. Voorwaarde is wel dat de tijdelijke exploitanten de zogeheten ‘operational risks’ zoals prijsfluctuaties en onderhoud aan de installaties, voor hun rekening nemen. Overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK), de eigenaar van de raffinaderij, is namelijk niet in staat om deze risico’s te dragen. RdK is op dit moment in gesprek met in ieder geval twee groepen die - mocht het zover komen - interesse hebben om de tijdelijke exploitatie op zich te nemen. Overigens houdt de tijdelijke exploitatie niet in dat de exploitant automatisch de strategische partner wordt voor de modernisering van de raffinaderij.,,De regering heeft het liefst een oplossing waarbij we met de Isla samenwerken maar we moeten ook het landsbelang voor ogen houden. Daarom heb ik de opdracht gegeven om te werken aan een zogeheten short term strategische partner die tijdelijk de raffinaderij exploiteert. Het kabinet moet rekening houden met een worstcasescenario waarbij de Isla op een bepaald moment niet meer de verplichtingen kan nakomen vanwege de beslagleggingen. De short term strategic partner vormt voor het kabinet nu de grootste uitdaging. Ik heb de opdracht gegeven om samen met Curoil, RdK en het directoraat voor risicobeheer aan alle scenario’s te werken”, aldus de premier.De levering van diesel, benzine en gas is ondanks de beslagleggingen gegarandeerd door de reserve die Curoil heeft met de floating storage. Rhuggenaath merkt op dat het niet de eerste keer is dat dat er beslagleggingen bij PdVSA zijn. ,,Eind van het jaar was er beslaglegging op tankers met ruwe olie. Het is nu belangrijk om de situatie nauwgezet te monitoren”, zo stelt de minister-president die gisteravond van woordvoerder Earl Balborda heeft begrepen dat bij de Isla nog alles normaal verloopt. Afgezien van het noodscenario van een tijdelijk exploitant voor de raffinaderij is het ook belangrijk dat de CRU binnen twee maanden in staat is om de continuïteit van de levering van utiliteiten aan de raffinaderij te garanderen, aldus de premier.