Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De psycholoog Nihayra Leona van de Universiteit van Amsterdam gaat een onderzoek doen op de beginnende havo/vwo-school van de Fundashon Skol Humanista Na Papiamentu (Skaih) die het komende schooljaar start met tweetalig onderwijs, te weten Papiaments en Engels.

skaihZij heeft hier onlangs informatie over gegeven aan ouders die interesse hebben om hun kinderen naar Skaih te sturen. Zij heeft aangeven dat het belangrijk is een wetenschappelijk onderzoek te doen bij de start van het bilingual onderwijs, zodat de leerlingen en hun vorderingen gevolgd kunnen worden. Met de gegevens kan de school het taalonderwijs en -onderricht mogelijk bijsturen waar nodig is. Het onderzoek betreft de beheersing van het Papiaments, Engels en ook het Nederlands. De ouders moeten uiteraard akkoord gaan met het onderzoek onder hun kinderen. Als controlegroep worden ook bij het eerste onderzoek in deze maand al, de vrienden en vriendinnen van de toekomstige leerlingen die naar een van de andere havo/vwo-scholen gaan met hun toestemming ondervraagd.