Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De procedure voor een asielaanvraag op Curaçao blijft ongewijzigd. De aanvragen worden door een ambtelijke commissie beoordeeld.

asielaanvraag Pas als er helemaal geen mensen meer kunnen worden teruggestuurd naar Venezuela, zal de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) worden ingeschakeld.De aangeboden bijstand van de IND heeft geen gevolgen voor de werkzaamheden van de lokale commissie, zegt minister van Justitie Quincy Girigorie (PAR) in reactie op de uitspraken van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok donderdag, ter afsluiting van zijn bezoek aan Curaçao. Girigorie: ,,De IND kan eventueel met advies een bijdrage leveren om onze procedure effectiever te laten verlopen. Dat is ook kort besproken, maar verder dan dat niet.”Blok gaf na het Koninkrijksoverleg Buitenlandse Betrekkingen met de premiers van Curaçao, Aruba en Sint Maarten aan dat de IND Curaçao en Aruba zou kunnen bijstaan om ‘zorgvuldig maar snel’ te bepalen welke Venezolaanse migranten in aanmerking komen voor een asielaanvraag. Het gaat dan om de schifting tussen politieke en economische vluchtelingen.,,Onze procedure op basis van artikel 3 van het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, red.) blijft in stand”, zegt Girigorie. Dat betekent dat de Curaçaose commissie de aanvragen voor asiel beoordeelt, nadat die via emigratie, politie of kustwacht zijn binnengekomen. Interpol doet onderzoek naar een crimineel verleden en eerder illegaal verblijf. Uiteindelijk bepaalt de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) of iemand als vluchteling kan worden aangemerkt. De regering heeft eerder ook de aanvragen van 390 mensen die zich direct bij de UNHCR hebben gemeld door de ambtelijke commissie laten beoordelen. Volgens Girigorie kwamen daarvan hooguit tien gevallen door de screening en konden aan de UNHCR worden overgedragen.Blok zei donderdag ook dat Nederland met 100.000 euro zal bijdragen aan de capaciteit voor detentie van Venezolaanse illegalen op Curaçao. Girigorie wilde gisteren nog niet reageren op het toegezegde bedrag dat aanzienlijk minder is dan de 400.000 gulden waarop hij had gehoopt. ,,Ik heb daarover nog geen officieel bericht ontvangen.”