Van een onzer verslaggevers

Willemstad/Den Haag - De Nederlandse minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) en staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Koninkrijksrelaties nemen ‘de zorgen over de offshore en gokindustrie’ in de Caribische landen van het Koninkrijk ‘serieus’.

gokkenMaar zeggen er gelijk bij dat de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het aanbod van offshore kansspelen binnen de autonomie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten vallen.
,,Wij zetten ons in om de uitbreiding van illegaal kansspelaanbod vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk in Nederland te voorkomen.” Dit antwoordt Knops mede namens minister Dekker op vragen van Tweede Kamerlid Ronald van Raak van de oppositiepartij SP. Laatstgenoemde had gevraagd naar de verantwoordelijkheid van Nederland voor de offshore en de gokindustrie op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
Staatssecretaris Knops is intussen een bekende op de eilanden. Minister Dekker niet of minder. Dat geldt ook voor zijn ministerschap: Rechtsbescherming. De minister voor Rechtsbescherming is een Nederlandse minister ‘zonder portefeuille’, zoals dat heet, die in 2017 werd ingesteld bij het kabinet-Rutte III. In het eindverslag van de formateur werd de nieuwe ministerspost voor het eerst officieel genoemd.
Terug naar de antwoorden: ,,De landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben hun eigen kansspelwet- en regelgeving. Omdat er geen sprake is van een Koninkrijksaangelegenheid, heeft het Koninkrijk geen bevoegdheden bij de vergunningverlening en -verlenging voor offshore hazardspelen, het toezicht daarop en de handhaving van de Landsverordening offshore hazardspelen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.”
Waar sprake is van criminele activiteiten is, zo stellen Knops en Dekker, een rol weggelegd voor de Openbaar Ministeries van Aruba en van Curaçao en Sint Maarten. Daarin ondersteunt Nederland de landen ook door middel van het financieren en het leveren van capaciteit voor het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en het Team Bestrijding Ondermijning (TBO), die lokale opsporingsbevoegdheid hebben op het gebied van onder andere grensoverschrijdende criminaliteit, fraude, witwassen en ondermijning.
,,Wanneer overlap bestaat tussen de vergunningshouders inzake kansspelen en criminele activiteiten zijn deze instanties bevoegd en geëquipeerd om actie te ondernemen.” De arrestatie op Sint Maarten en uitlevering van gokbaas Francesco Corallo op verzoek van de Italiaanse autoriteiten in het najaar van 2016 ‘is hier een voorbeeld van’, schrijven de bewindslieden in hun antwoord. ,,De kansspelautoriteit zet zich daarnaast in voor een verbetering van de samenwerking met de landen ter voorkoming van illegaal kansspelaanbod vanuit deze landen op de Nederlandse markt.”