Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Hoewel de situatie op Curaçao niet vergeleken kan worden met die van Bonaire, is het van belang dat het overtollige sargassum aan de noordzijde van het eiland direct wordt opgeruimd.

Sargassum direct opruimenDat stelt milieuorganisatie Carmabi, die bij Boka Grandi in het Christoffelpark en bij Shete Boka is gaan schoonmaken.
Het zeewier is niet gevaarlijk of schadelijk zolang het zich nog in open water bevindt. Echter, zo stelt Carmabi, op het moment dat het in de baaien terecht komt en aanspoelt, gaat het rotten, waardoor een gevaarlijke situatie voor de schildpadden en andere diersoorten ontstaat die op en rond de stranden leven.
Boka Grandi ondervindt momenteel volgens Carmabi het meeste last van sargassum. Daar wordt daarom al schoongemaakt. In het nationaal park Shete Boka wordt minder hinder ervaren van sargassum, maar de situatie wordt nauwlettend gemonitord. ,,Met name de boka’s waar schildpadden hun eieren kunnen gaan leggen, worden met regelmaat gecontroleerd en indien nodig wordt hier direct opgeruimd. Op dit moment wordt er daarom ook sargassum verwijderd te Boka Braun”, zo geeft de milieuorganisatie aan. ,,In de afgelopen week hebben we de situatie nauwlettend in de gaten gehouden en alle gebieden dagelijks gecontroleerd. Gelukkig is de situatie onder controle. Het team van rangers in de parken houdt de situatie in de gaten en ruimt waar nodig overtollig sargassum direct op. Op dit moment maken we ons geen zorgen over de situatie”, zo meldt Dominique Adriaens, hoofd van de Afdeling Parken van Carmabi. ,,We verwachten al het overtollige zeewier in de loop van deze week te hebben opgeruimd.”