Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ‘Adviescommissie Ongedocumenteerde en illegale jongeren’ is geïnstalleerd en zal zich specifiek gaan bezighouden met kinderen en jongeren die illegaal op het eiland verblijven, maar wel recht hebben op onderwijs en ook een diploma na afronding van het onderwijs.

illegaal Dat wordt bekendgemaakt door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) en minister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR). ,,Deze kinderen en jongeren worden vaak benadeeld in het onderwijs, terwijl zij daar niets aan kunnen doen”, zo wordt als achterliggende reden genoemd voor de installatie van de commissie.
Doel van de commissie is om duidelijkheid te krijgen over de actuele situatie van ongedocumenteerde jongeren binnen het onderwijs van Curaçao. Ook zal geïnventariseerd worden hoeveel er geen diploma hebben gekregen in de afgelopen jaren. Verder wordt gekeken naar de risico- en beschermingsfactoren en naar de mogelijke oplossingen binnen het funderend onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Er wordt ook een inventarisatie gedaan van het aantal kinderen dat professionele hulp nodig heeft. Op basis van het onderzoek moet de commissie advies uitbrengen aan de minister.
De commissie bestaat uit de secretaris-generaal van Onderwijs, vertegenwoordigers van het ministerie OWCS, de dienst Publieke Zaken (Kranshi), het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), het ministerie van Gezondheid Milieu en Natuur (GMN), de Dienst Openbare Scholen (DOS), de onderwijsvakbond, oudervertegenwoordigers en schoolbesturen.