Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In een fel betoog in de Staten deed minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur gisteren uitgebreid ‘het gebrek aan medewerking en transparantie door Sona’ uit de doeken.

cameliaromer
De ‘wanprestatie van Sona’ bij het project Hospital Nobo Otrobanda (HNO) heeft er gisteren toe geleid dat de minister een dringend beroep deed op alle Statenleden om tijdens een openbare vergadering de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) te verzoeken een grondig onderzoek te verrichten bij Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (Sona).
De regering van Curaçao mist nog steeds geauditeerde jaarrekeningen van Sona. Ook wordt geen medewerking verleend aan Soab. Zelfs na verschillende waarschuwingen, aanmaningen en ingebrekestellingen geeft Sona volgens de minister nog steeds niet thuis. ,,Dit alles heeft geen zoden aan de dijk gezet, waardoor ik de Staten vandaag nog steeds geen cijfers kan geven. Dat maakt mij huiverig in mijn rapportage omdat ik dondersgoed besef dat de informatie die ik hier vandaag geef, niet per se juist is.”
Eén deel van de informatie waar Camelia-Römer huiverig voor is, is de overschrijding van het budget. In het derde kwartaal van 2017 heeft Sona te kennen gegeven dat een overschrijding van 72 miljoen gulden berekend wordt. ,,Gezien de gebrekkige informatie van Sona, die bovendien volgens onze experts onduidelijkheden bevat, kan ik dit niet met 100 procent zekerheid zeggen, maar wij denken dat dit bedrag hoger kan uitvallen en kan uitkomen op een overschrijding van het budget van zeker 100 tot 125 miljoen gulden. Een overschrijding dus van ongeveer 20 procent”, aldus de minister belast met Gezondheid, Milieu en Natuur aan de hand van een berekening die is gebaseerd op informatie die op 21 februari 2018 beschikbaar was.
Sona gedraagt zich volgens de minister alsof de stichting eigenaar is van het HNO-project. ,,Dat is vervelend en incorrect. Ook zij moet verantwoording afleggen. Mensen moeten in dit land leren dat wanneer gebruik wordt gemaakt van gelden waar de gemeenschap voor heeft gezwoegd, je iedere cent moet kunnen verantwoorden”, zo stelt Camelia-Römer. ,,Ik heb veel geduld gehad maar dat ik de Staten vandaag geen volledige informatie kan geven, vind ik onacceptabel.”
Bij de overdracht van Sona naar de vastgoed- en exploitatiemaatschappij laat Camelia-Römer ook een due diligence verrichten om exact vast te kunnen stellen wat de schade is die door Sona is aangericht. ,,We zijn nu in het proces van oprichting van de stichtingen. Naar verwachting is dat komende week maandag of dinsdag afgerond”, aldus de minister. De overdracht van Sona naar de stichtingen vindt plaats onder auspiciën van Soab.
De minister hoopt op de steun van de Staten in een openbare vergadering van 8 maart voor een motie waarmee de ARC wordt opgedragen een uitgebreid onderzoek in te stellen bij Sona. ,,De laatste steen moet omgedraaid worden. Dit kan niet zo doorgaan”, aldus de GMN-minister. ,,En als na het onderzoek blijkt dat een parlementaire enquête nog nodig is, zal ik de eerste zijn om te helpen.”