Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) maakt bekend dat er snel acties ondernomen zullen worden tegen illegale reclameborden, conform de Landsverordening Openbare Orde (LOO) die op 1 augustus 2015 in werking is getreden.

Wildgroei reclameVolgens die verordening is het verboden om borden of ander propagandamateriaal op, naast of zichtbaar vanaf de openbare weg te plaatsen zonder een vergunning of ontheffing van de minister van VVRP. De minister zal schriftelijk te kennen geven welke borden of ander propagandamateriaal verwijderd dient te worden. Eigenaren krijgen de kans deze objecten binnen een vastgestelde termijn te verwijderen. Gebeurt dat niet, dan zal het ministerie deze objecten op kosten van de overtreder verwijderen. ,,De overheid zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor schade aan de objecten”, aldus het ministerie, dat ook aangeeft dat de door hun verwijderde objecten twee weken lang op te halen zijn bij de opslaglocatie.
Voor meer informatie kan men contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Planning via het nummer 5190311. De objecten die niet worden opgehaald, worden vernietigd.
Voor meer informatie over de voorwaarden voor het plaatsen van propaganda-objecten kan men het Beleid voor Reclame-uitingen op de website van VVRP inzien. Voor vragen en vergunningen kan men contact opnemen met ROP aan de Plaza Horacio Hoyer 19.
www.vvrp.cw