De gele troepialen of trupial kachó, zoals de dieren in het Papiaments worden genoemd, zijn op dit moment druk in de weer met het weven van hun lange nesten.

 

trupial

De nesten hangen meestal aan een uitstekende tak aan een hoge boom, van waaruit de ouders goed zicht hebben op de omgeving. Het weven is een kunstig en zeer precies werkje waarbij eerst twee takken naar elkaar toe worden getrokken waaromheen een takje of grasspriet wordt geklemd. Bijna onvoorstelbaar als je bedenkt dat het dier daarvoor niets anders gebruikt dan zijn snavel, zijn poten om niet uit de boom te vallen, en zijn buik om het nest vorm te geven. Foto Michelle Pors-Da Costa Gomez