Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het moratorium voor de vestiging van toko’s en minimarkten, dat in 2014 is ingesteld, wordt verlengd tot 1 januari 2019.


tokoZo is reeds op 20 december 2017 unaniem door de Raad van Ministers besloten. Gisteren maakte het ministerie van Economische Ontwikkeling dit besluit officieel bekend.
De regering introduceerde in 2014 een tijdelijk moratorium voor toko’s en minimarkten. Dit houdt in dat er in de periode dat het moratorium van kracht is geen nieuwe vergunningaanvragen kunnen worden ingediend voor de vestiging van een toko of minimarket. Het moratorium was het gevolg van klachten vanuit de gemeenschap over de hoeveelheid en ligging van de vele toko’s en minimarkten, maar ook over overlast, het ontduiken van fiscale verplichtingen en illegale nummerverkoop. Een andere belangrijke reden voor het instellen van het moratorium was een gebrek aan capaciteit, oftewel mankracht om de nodige controles bij deze toko’s en minimarkten uit te voeren.
In dit kader is het ministerie van Economische Ontwikkeling regelmatiger en effectiever de nodige controles ten behoeve van de gemeenschap en de economie gaan uitvoeren, met het doel het moratorium zo snel mogelijk op te heffen. Het ministerie van Economische Ontwikkeling komt echter, na evaluatie van het onderhoudsproces en de naleving van de wet- en regelgeving en na vestiging van de Fair Trade Authority Curaçao, tot de conclusie dat het moratorium nog niet opgeheven kan worden.
De nieuwe gestelde periode voor het moratorium geldt van 1 januari 2018 tot 1 januari 2019. Alle verzoeken die reeds zijn ingediend bij het vergunningenloket, of die al in behandeling zijn, zullen volgens de geldende regels worden verwerkt, aldus het ministerie van Economische Ontwikkeling.