Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Staten heeft een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om samen met andere partners in het Koninkrijk op grond van de afspraken die op Aruba zijn gemaakt, Venezuela te vragen de grenzen tussen Curaçao en Venezuela zo spoedig mogelijk te openen voor zowel het luchtverkeer als het maritieme verkeer.

motieZo kunnen de familiebanden, de economische en sociale banden tussen het land en de eilanden weer aangehaald worden. De motie is door de coalitiepartijen MAN, PAR en PIN en oppositiepartij Movementu Progresivo (MP) ingediend en steunde daarmee op een meerderheid. Ook werd de motie mede ondersteund door de grootste oppositiefractie MFK.
Het kabinet wordt ook opgeroepen om in het kader van de veiligheid van de levering van brandstof, de grensveiligheid en de voortdurende strijd tegen de smokkel van wapens, mensen, drugs en goederen de nodige acties te ondernemen.
Bij de overwegingen, de considerans, wordt stilgestaan bij zeven verschillende punten. Er bestaan tussen Curaçao en Venezuela familiebanden en ook sociale, culturele en economische relaties. De considerans vermeldt ook dat de Venezolaanse president sinds 5 januari van dit jaar eenzijdig de grenzen sloot voor luchtverkeer en maritiem verkeer met de ABC-eilanden. De regering is voordat de maatregel van kracht werd niet benaderd noch geïnformeerd over de beschuldigingen die aan de basis liggen voor de grenssluiting.
Een Curaçaose afvaardiging bestaande uit de Justitieminister, en minister Kenneth Gijsbertha van Financiën, heeft als onderdeel van een delegatie van het Koninkrijk vergaderd over de grenssluiting.
In de afspraken van dat overleg is de regering akkoord gegaan om samen met Venezuela te werken aan de oplossingen voor het geval er mogelijk smokkel is van koper, goud, en andere grondstoffen met een strategisch belang voor Venezuela. De sluiting van de grenzen heeft een grote impact op het volk, en wel op het gebied van energie, voedsel, transport, politiek en migratie. De Curaçaose regering en de andere partners in het Koninkrijk hebben verklaard dat zij de positie betreuren die Venezuela ten aanzien van de eilanden heeft ingenomen.