Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft nooit eerder in twee dagen tijd zoveel geknuffeld in zijn officiële functie als gedurende zijn twee dagen op Curaçao.

knops Dat heeft hij lachend woensdagavond tijdens de receptie bij de Vertegenwoordiging van Nederland op Curaçao gezegd.
,,Vertel het niet aan mijn vrouw. Maar ik beloof u, ik kom hier samen met mijn echtgenote naartoe zodat ze dit ook kan ervaren. Dan begrijpt ze wel waarom ik dat doe”, aldus Knops aan de lachende menigte. ,,Ik heb de afgelopen twee dagen ontzettend veel hartelijkheid, warmte, genegenheid en verbondenheid met het Koninkrijk gevoeld.”