Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De vreedzame manifestatie van Soldaridat Sindikal in het centrum van de stad heeft met de inzet van het Riot Team van de VKC een grimmig karakter gekregen.

grimmigDe manifestatie is over het algemeen rustig verlopen en heeft voor relatief weinig overlast gezorgd. De vlam dreigde in de pan te slaan toen een kleine colonne van het team in donkerblauwe pakken omstreeks 15.00 uur vanaf Otrobanda over de Pontjesbrug naar Fòrti liep en pal voor de zittende actievoerders bij de ingang ging staan. De leden stonden paraat om op commando in actie te komen. Een deel van het team ging pal voor een ander groep demonstranten staan. Het Riot Team had onder andere wapenstokken en vuurwapens bij zich. De politie was ter plekke en heeft de toegang tot Punda afgesloten.
De spanning steeg op het moment dat de demonstranten geen gehoor gaven om hun actie te beëindigen en weg te gaan. De demonstranten zaten op dat moment hand in hand. Vakbondsman Errol Cova moest eraan te pas komen om ervoor te zorgen dat de situatie niet uit de hand liep. Het team wilde niet dat een ploeg van TV 13 opnames maakte. Voormalige vakbondsman Roland Chirino deed een oproep aan premier Eugene Rhuggenaath, minister Kenneth Gijsbertha en minister Konket. Hij omschreef hen als leiders. ,,Dit kan niet. Deze vorm van provocatie kan gewoon niet. Wij zijn bezig met een vreedzame manifestatie. Wie heeft de opdracht gegeven om het Riot Team te sturen?”, aldus de vakbondsman.
Minister Quincy Girigorie van Justitie was in Fòrti met de minsterraad aan het vergaderen. Girigorie kwam naar buten en overlegde met Cova en het team.
Later verklaarde de minister dat hij geen opdracht had gegeven aan het Riot Team om naar Fòrti te komen. Dat is een besluit dat zij zelf kunnen nemen, zo merkte de bewindsman op. ,,De regering respecteert het recht om een manifestatie te houden, wij gaan ervan uit dat alles ordelijk verloopt. Ik heb het Riot Team gevraagd om weg te gaan, om te voorkomen dat het uit de hand loopt”, aldus Girigorie.
De minister deed een oproep aan de bonden om leden die alcohol dronken goed in de gaten te houden. Dit om te voorkomen dat er problemen ontstaan en de boel uit de hand loopt, zo legde de minister uit.
Het team is weggegaan en de demonstranten die bij de ingang van Fòrti en in het steegje ernaast op de grond zaten, zijn daarop ook weggegaan.