Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Dit jaar zal naar verwachting worden afgesloten met gemiddeld veertig verkeersongevallen per dag. Een stijging van 25 procent sinds 2010. Dat meldt de vereniging voor de verzekeringsbranche CBIA.


Minder ongelukken dit jaarCBIA (Curaçao and Bonaire Insurance Association) noemt de toename van de schadelast als een van de ontwikkelingen die ertoe hebben bijgedragen dat verzekeringsmaatschappijen grote verliezen lijden op de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) motorvoertuigen. Niet alleen zijn er sinds de eeuwwisseling veel meer ongelukken in het verkeer, maar ook de schade-uitkering voor opgelopen letsel van inzittenden is gestegen, net zoals de reparatiekosten van beschadigde motorvoertuigen. Terwijl de inflatie met 40 procent steeg en de premie-inkomsten daalden door de vele onverzekerde auto’s, motoren en brommers, bleef de in 1999 wettelijk vastgestelde maximumpremie van de WA-verzekering onveranderd, schetst CBIA de situatie nog eens.
De branchevereniging reageert met het persbericht op de reacties vanuit de samenleving nu bekend is geworden dat verzekeraars na een ministeriële regeling van minister Steven Martina (MEO) van Economische Ontwikkeling de WA-premie mogen verhogen met maximaal 13,5 procent.